Clubkampioenschappen 2023

De eerste clubkampioenschappen van BadmintonBoZ vinden plaats op vrijdagavond 31 maart en zaterdag 1 april in Sportcentrum De Karmel. Alle jeugdleden en volwassenen (recreanten, competitiespelers en Sport Overdag) mogen meedoen.

Inschrijven

Belangrijke informatie

Locatie: Sportcentrum De Karmel

Datum: Vrijdag 31 maart van 18.00 uur (senioren vanaf 18.30 uur) tot 22.00 uur. Zaterdag 1 april van 09.00 uur tot 17.00 uur (mogelijk later bij meer inschrijvingen).

Inschrijving: Sluit op vrijdag 17 maart om 23.59 uur.

Inschrijfkosten: €5 per persoon voor het hele toernooi.

Reglement

 1. Het toernooi vindt plaats in het weekend van vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2022 in Sportcentrum De Karmel. Vrijdag 31 maart van 18.00 uur (senioren vanaf 18.30 uur) tot 22.00 uur. Zaterdag 1 april van 09.00 uur tot 17.00 uur (mogelijk later bij meer inschrijvingen).
 2. Als je inschrijft ben je verplicht vrijdag en zaterdag beschikbaar te zijn. Mocht je niet beschik-baar zijn op vrijdagavond, dan kun je MAXIMAAL VOOR TWEE ONDERDELEN inschrijven.
 3. Inschrijven kan zowel digitaal, via badmintonnederland.toernooi.nl als schriftelijk via het inschrijfformulier.
 4. Zodra het wedstrijdschema gemaakt is, kunnen er geen wedstrijden verzet worden.
 5. Er zijn drie verschillende klassen:
  A. veren en nylon competitie (7e divisie) (de dubbel- en gemengddubbelkoppels worden geloot door de toernooicommissie)
  B. nylon competitie (8e divisie), recreanten en sport overdag
  C. jeugd (indeling vindt plaats in overleg met de jeugdtrainers)
 6. Je kunt inschrijven voor elk van de drie onderdelen (enkel, dubbel en gemengddubbel) in verschillende klassen, maar niet in meer dan twee verschillende klassen.
 7. Het toernooi wordt gespeeld in poules. Mochten er in een uitzonderlijk geval in een klasse te veel inschrijvinge n zijn, dan kan er gekozen worden voor het afvalsysteem of afvalsysteem met verliezersronde.
 8. Bij inschrijving van drie of minder spelers op een onderdeel heeft de toernooileiding het recht het onderdeel te laten vervallen, spelers door te schuiven naar een andere klasse of enkel een eerste prijs beschikbaar te stellen.
 9. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de wedstrijdleiding de sporthal tijdens de in punt 1 genoemde tijden te verlaten.
 10. De inschrijving sluit op 17 maart 2023 of als het maximaal aantal partijen is bereikt. De loting wordt verricht op 24 maart 2023 om 20.00 uur ten huize van Denise van Eekeren.
 11. De toernooicommissie noch BadmintonBoZ kan aansprakelijk gesteld worden voor enig geleden schade door ongeval of vermissing van goederen.
 12. Invallen is bij het enkeltoernooi niet toegestaan. Bij het dubbelspel is dit alleen mogelijk als er nog geen wedstrijd uit die poule gespeeld is.
 13. Spelers die op vrijdag en zaterdag een teller willen, moeten die zelf regelen.
 14. Aanvang eerste partij kan worden gevonden op toernooiplanner.nl met zoekwoord BadmintonBoZ Clubkampioenschappen 2023.
 15. Alle spelers dienen 30 minuten voor aanvang van hun eerste partij speelklaar aanwezig te zijn.
 16. Eindstand in poules wordt berekend aan de hand van het protocol in de toernooiplanner.
 17. De prijsuitreiking vindt plaats kort na de laatste wedstrijd.
 18. De toernooileiding heeft het recht maatregelen te nemen die zij in het belang acht van het toernooi.
 19. Het inschrijfgeld bedraagt voor jeugd en senioren € 5,00 ongeacht het aantal onderdelen dat je speelt. Het inschrijfgeld wordt contant betaald voordat de eerste wedstrijd wordt gespeeld. Veren spelers (de A-klasse) zorgen zelf voor veren shuttles, voor eventuele finalepatijen stelt de toernooiorganisatie één shuttle beschikbaar. Nylonshuttles worden voor alle wedstrijden beschikbaar gesteld en dienen na gebruik weer te worden ingeleverd.
 20. Voor vragen kun je terecht bij de commissieleden (Denise, Jeffry, René en Martin) of mail naar clubkampioen@badmintonboz.nl.