Lidmaatschap


Leuk dat je interesse hebt in een lidmaatschap bij Badminton Bergen op Zoom. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een heel verenigingsjaar: dit loopt van 1 augustus in het ene jaar tot en met 31 juli in het volgende jaar.

Wanneer je lid wilt worden, dan krijg je een inschrijfformulier van een begeleider of bestuurslid. Door het (door de ouders / verzorgers van het jeugdlid) ondertekenen van het inschrijfformulier bevestig je dat je bekend bent en akkoord bent met de bepaling dat deelnemen aan verenigingsactiviteiten voor eigen risico is.

Proeflidmaatschap voor twee maanden

Het staat nieuwe spelers – die nog niet eerder bij een badmintonclub gespeeld hebben – vrij om eerst voor een proeflidmaatschap te kiezen. Wanneer je eerst proeflid wil worden, dan krijg je een inschrijfformulier van een begeleider of bestuurslid.

Het proeflidmaatschap voor nieuwe leden duurt twee aaneengesloten maanden1. Dit kost slechts €15 voor jeugd en volwassenen en €10 voor sport overdag leden. Blijf je vervolgens als lid, dan ben je gehouden aan de hierboven genoemde lidmaatschapsperiode.

1 = training bij de veren spelersgroep is niet inbegrepen bij een proeflidmaatschap.

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggingen dienen uiterlijk vóór 1 juli schriftelijk te zijn ingediend bij het secretariaat: secretaris @ badmintonboz.nl. Opzeggingen naar ándere e-mailadressen of via het contactformulier worden NIET in behandeling genomen.

Spelen via een strippenkaart

De club heeft verschillende strippenkaarten beschikbaar waarmee niet-leden en leden kunnen vrijspelen en bijvoorbeeld meetrainen in andere trainingsgroepen. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij bestuursleden.