Lidmaatschap


Leuk dat je interesse hebt in een lidmaatschap bij Badminton Bergen op Zoom. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een heel verenigingsjaar: dit loopt van 1 augustus in het ene jaar tot en met 31 juli in het volgende jaar.

Door het ondertekenen door het lid (of door de ouders / verzorgers van het jeugdlid) van het inschrijfformulier bevestigt het lid dat het bekend is met en akkoord is met de bepaling dat deelnemen aan verenigingsactiviteiten voor eigen risico is.

Het proeflidmaatschap voor nieuwe leden duurt twee aaneengesloten maanden1. Dit kost slechts €15 voor jeugd en volwassenen en €10 voor sport overdag leden. Blijf je vervolgens als lid, dan ben je gehouden aan de hierboven genoemde lidmaatschapsperiode.

1 = training bij de veren spelersgroep is niet inbegrepen bij een proeflidmaatschap.

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggingen dienen uiterlijk vóór 1 juli schriftelijk te zijn ingediend bij het secretariaat: secretaris @ badmintonboz.nl. Opzeggingen naar ándere adressen of via het contactformulier worden NIET in behandeling genomen.

Spelen via een strippenkaart

De club heeft verschillende strippenkaarten beschikbaar waarmee niet-leden en leden kunnen vrijspelen en bijvoorbeeld meetrainen in andere trainingsgroepen. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij bestuursleden.