Gedragscode en meldplicht

Binnen Badminton Bergen op Zoom (BadmintonBoZ) heerst een sportieve en sociale cultuur, gekenmerkt door een grote onderlinge betrokkenheid met ruimte voor persoonlijk contact. Om deze positieve sportsfeer vast te houden is een gedragscode ontwikkeld.

De algemene gedragscode geldt voor iedereen die Badminton Bergen op Zoom bezoekt en/of vertegenwoordigt. Daarnaast zijn meer specifieke gedragscodes voor spelers, trainers/coaches en ouders/verzorgers opgesteld om ons sportklimaat binnen de vereniging te ondersteunen.

Algemene gedragscode

 • Respecteer de regels van de badmintonsport.
 • Respecteer de medespelers en de tegenstanders en behandel iedereen gelijkwaardig.
 • Gebruik geen fysiek, mentaal en/of verbaal geweld bij het badminton.
 • Sta samen voor een eerlijke sport.
 • Hou je aan de regels van de sporthal, laat geen troep achter op de tribunes en help samen waar dat nodig is.

Gedragscode voor spelers

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en de tegenstander. Intimideer je tegenstander niet door commentaar te leveren bij gewonnen of verloren punten.
 • Eerlijk en prettig samenspelen is belangrijk, speel zo goed mogelijk voor jezelf en je teamgenoten. Moedig je teamgenoten aan en geef ze zo nodig aanwijzingen.
 • Onbehoorlijke taalgebruik of agressieve woorden en gebaren worden niet getolereerd. Dit werkt in je eigen nadeel en bevordert ook je eigen spel niet. Je wordt hierop op een rustige manier aangesproken door medespelers, trainer/coach of ouder/verzorger.
 • Geef de tegenstander na afloop een hand, bedank hem voor het spelen of feliciteer je tegenstander bij verlies.
 • Geef de shuttle op een normale manier terug aan de tegenstander.
 • Onsportiviteit van de tegenstander(s) is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Wijs je medespelers op onnodig of onplezierig gedrag.
 • Respecteer het werk van alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat jij kunt badmintonnen. Dit is niet vanzelfsprekend!
 • Neem ook kennis van de gedragsregels van de sportbond Badminton Nederland.

Ongewenst gedrag, seksuele intimidatie en misbruik

We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sportomgeving te creëren en om te handelen als het mis gaat. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Incidenten en meldingen in de sport rondom seksuele intimidatie variëren van:

 • verbale intimidatie (seksuele dingen roepen naar iemand) en
 • niet-functionele of ongewilde aanrakingen (masseren waar het niet nodig is bij een blessure)
 • tot aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik.

Bij grooming gaat het over: langdurige trajecten waarbij kinderen bevriend raken met een volwassene waarna er op een moment misbruik plaatsvindt; de laatste jaren zijn sociale media en filmen vaker onderdeel van een incident.

Meer informatie is te vinden op de volgende site: Seksuele-intimidatie-en-misbruik.

Meldplicht

Badminton Bergen op Zoom onderstreept het belang van de meldplicht voor bestuurders en begeleiders om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan de eigen sportbond of het Centrum voor veilige Sport. We maken deze meldplicht bekend bij bestuurders, maar ook bij de begeleiders binnen onze vereniging.

Het melden van een incident door de bestuurder ontslaat hen niet van correct afhandelen van het incident. De melding wordt in het landelijk Case Management Systeem van de sport opgeslagen.

Hoor- en wederhoor

Het kan zijn dat melder of een beschuldigde gesproken moet worden over een melding, dat noemen we hoor- en wederhoor. Er kan onrust ontstaan door geruchten en het is aan het bestuur en of de vertrouwenscontactpersoon  om dit in goede banen te leiden en verstandig met communicatie om te gaan. We bespreken het incident met het NOC*NSF Centrum voor veilige sport om zo de juiste stappen te ondernemen.