Gesprekprotocol met nieuwe vrijwilligers

Hieronder wordt het beleid van Badminton Bergen op Zoom m.b.t. aanstelling van vrijwilligers uiteengezet vanuit het perspectief van veiligheid.

Kennismakingsgesprek

Hierin zal gevraagd worden naar de motivatie van de vrijwilliger om met leden en specifiek met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking te willen werken en naar haar/zijn werkervaring en referenties bij vorige organisaties. 

Referenties checken

Op basis van het CV of gesprek kan contact opgenomen worden met verenigingen uit het verleden waar de vrijwilliger actief is geweest, om navraag te doen of de verkregen informatie uit het CV of gesprek juist is.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De vrijwilliger dient een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen indien hij of zij minderjarigen en of mensen met een verstandelijke beperking wil werken.

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Een VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer, leider of verzorger. 

Via deze link (NOC*NSF) is alle informatie te vinden.